Трима зама ще има новия ОбС

На днешната сесия бяха избрани заместник-председатели на Общински съвет. Председателката Мая Христева ще има трима заместници – д-р Трендафилова от БСП, при гласуването тя получи 29 гласа, вторият заместник е шефът на Горското в Самоков инж. Александър Кроснев от ГЕРБ, втори мандат общински съветник. При гласуването днес получи 15 „ за „ 6 „против“ и 8 въздържал се, третият зам. ще бъде от лейбъристите – Любомир Лобутов, при гласуването за кандидатурата му 23 бяха за, 1 против и 2 въздаржал се.

Четвъртият предложен за заместник на ОбС инж. Петър Георгиев получи 10 гласа за,  19 се въздържаха.