Трансгранично сътрудничество със Сърбия

Общината обсъжда възможностите за кандидатстване с проекти за трансгранично сътрудничество с общини от Република Сърбия – съобщиха от общинска администация за читателите на „Самоков инфо“.

Kметът Владимир Георгиев вече проведе две работни срещи и предварителни разговори за възможностите с представители на сръбските общини Пирот и Лесковац. С Община Пирот са обсъждани възможните проекти за кандидастване по програмата за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия. На този етап Общината е предложила от своя страна да кандидатства с проекта за реконструкция на Образописовата къща, за който има проекта готовност.

Представителите на Пирот са изразили желание да работят съвместно по екологични проекти, проекти за зелени училища, стажуване. Обсъждани са проекти и за културно взаимодействие, които да включват създаване на виртуална база данни на музеите, виртуални библиотеки и др.

Пред гостите от Лесковац, Община Самоков е заявила готовност за няколко проекта в сферата на екологията. Единият, за който има проектна готовност, е за изграждане на екопътека от Туристическата градина до Шишманово кале. Другата идея е свързана със закупуването на подземни контейнери за битови отпадъци. Община Самоков води преговори с ръководството на Агенция по храните за предоставяне на сграда с двор, намираща се в Стопанския двор на с. Продановци. Сградата е подходяща за приют. Това е и другата идея за възможност за кандидатстване с проект по програмата за трансгранично сътрудничество.

Управителният съвет по програмата е провел заседание през тази седмица и предстои до края на месеца да бъдат публикувани указанията, възможностите и допустимите проекти.

По тази част на програмата средства има за финансиране на проекти в сферата на туризма и екологията.