„Топлофикация София“ връща първите суми в сметките за юни

„Топлофикация София“ започна да възстановява на своите клиенти сумите от ретроактивното намаление на цената на природния газ и съответното намаление на цената на топлинната енергия за периода от юли 2019 година до март 2020 година, съобщават от дружеството.

В сметките на всички потребители за м. юни 2020 г., независимо дали са на реален месечен отчет, на прогнозно потребление с годишно изравнение или заплащат на равни месечни вноски, е извършено прихващане на сумите.

Остава месечната такса за дялово разпределение, която не влиза в цената на топлинната енергия и слдователно няма да бъде прихващана.

 Според предписанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, сумата за възстановяване на всяка месечна фактура за топлинна енергия в посочения период се изчислява по следната формула: Фактурирано количество топлинна енергия, умножено по старата цена) минус фактурирано количество топлинна енергия, умножено по новата цена.

След извършеното първо прихващане с юнската сметка, клиентите ще могат да видят на отделен ред в месечното съобщение каква сума остава за възстановяване. Усвояването ще се извършва всеки следващ месец до изчерпване на цялата преизчислена сума, отнасяща се за всеки конкретен имот.