Теленор нае общински имот в Боровец

Съветниците на майската си сесия взеха решение по постъпило в общинска администрация-Самоков писмо от Георги Митрин-мениджър „Наемане и регулации на обекти за България и Унгария” към „Теленор България” ЕАД, с искане за наемането на  общински имот с площ 0,5 дка в м. „Чамкория”, землището на Боровец,  за монтиране на телекомуникационни съоръжения и оборудване/базова станция/ на мобилния оператор. Общински съвет упълномощи кмета на Община Самоков да сключи договор с „Теленор България“  без провеждането на търг или конкурс за отдаването под наем на общинския имот. Наемателят да бъде задължен съгласно договора за наем да използва общински имот за монтирането на телекомуникационни съоръжения и оборудване за развитие на мобилната мрежа и осигуряване на стабилна и ефективна връзка. Договорът за наем да бъде за 10 години. Наемателят трябва да заплаща месечна наемна цена за общинския имот в размер на 200,00 лв. без ДДС./цена, заплащана от наемателя до този момент по стар договор – уночни се по време на сесията през май месец.