„Теленор“ наема за 100лв. годишно имот в Клисура

Съветниците взеха решение на юлската си сесия по постъпило в Общинска администрация-Самоков писмо от 27.01.2020 г. от Георги Митрин-мениджър „Наемане и регулации на обекти за България и Унгария” към „Теленор България” ЕАД, с искане за наемането на част/625,00 кв.м./ от общински имот целия с площ 97,575 дка, в местостта „Пладнището”, землището на с. Клисура, за монтиране на телекомуникационни съоръжения и оборудване. Ще баде сключен договор без провеждането на търг или конкурс, за отдаването под наем на имота, договорът за наем ще бъде със срок на действие десет години. Наемателят трябва да заплаща годишна наемна цена за общинския имот в размер на 100,00 лв. без ДДС./цена заплащана от наемателя по стария договор/.