С 10 000 балкански пъстърви зарибиха Бели Искър, Черни Искър, Бистрица, Палакария и Искъра

Зарибителният материал бе закупен от пъстървово стопанство “Чудните мостове” – уточниха от Общината. Инициативатасе реализира за седма поредна година. Община Самоков закупува около 10 хил. рибки, с които се зарибяват водните басейни в Самоков и селата. Традиционно в зарибяването участват членове на Ловно – рибарско сдружение – Самоков и любители рибари, членове на Туристическо дружество „Рилски турист“, представители на Изпълнителна агенция по рибовъдство и аквакултури, кметове на населени места и граждани.

Тази година и ученици от екоклубове към училище „Кирил и Методий” и ученици от СУ „Отец Паисий” се включиха в кампанията. Началото на зарибяването бе дадена в коритото на река Искър при пешеходния мост над Спортното училище. След това групите се разделиха по водоемите и зарибителен материал бе пуснат и на други прагове в реките Искър, в Бистрица, на водосбора на Бели и Черни Искър, в Палакария и др.