С пари на дарители и от Министерство на културата реставрират храма “Св. Николай Мирликийски Чудотворец” – Широки Дол

Църковното настоятелство при храма споделя, че на 26.09.2022 г. е започнал първият етап от дългоочакваната реставрация на стенописите в храма.

Храмът е паметник на културата с местно значение.

„Преди около 20 години е изработен проект за реставрация на стенописите и поради липса на финансови средства си остава само проект. През 2019 г.настоятелството взе решение да търси начини, за да се осъществи тази многогодишна мечта, да се запазят тези ценни стенописи за бъдещите поколения. Добър и вярващ брат ни свърза със художник-реставратор  – Стефко Аенски, който безвъзмездно изработи проект за реставрация на стенописите. Последва дълго чакане, тъй като проектът трябваше да бъде одобрен от НИНКЦ и МК. Одобрението от двете институции се получи през пролетта на 2021 г. Започна не по-малко трудната част – осигуряване на финансови средства за осъществяване на проекта на стойност 79 840 лв.

Църковното настоятелство не получава субсидия и приходите са само от продажба на свещи, парични дарения и доброволен труд. С тези приходи се заплащат ежемесечните разходи на храма. В началото на юли 2021 г. църковното настоятелство реши да стартира дарителска кампания, за да се реализира проекта по реставрацията! От този момент до 30.03.2022 г.добри хора бяха превели в дарителската сметка 5 390лв.и в дарителската каса в храма 606.80 лв. Оказа се мисията невъзможна, но не се отказахме и явно с Божията помощ се появиха добри хора.

Отново изработиха безвъзмездно проект за отпускане на финансови средства от МК. Търпеливо чакахме, надявахме се, молехме се на Бог и чудото се случи.

На 11.07.2022 г. получихме радостната вест, че със заповед от 24.06.2022 г. на МК е одобрена сумата 71 163 лв. На 08.09.2022 г .беше подписан договор с МК и на 12.09.2022 г. беше получен частичен превод, след което можеше да започне дълго очакваната реставрация на стенописите.

Към 10.10.2022 г. в дарителската банкова сметка има 6 690 лв.и в дарителската каса в храма 1941.80 лв. Благодарим от сърце на тези добри хора за тяхното добротворсто.Бог да благослови тях и семействата им. Ще ги поканим на среща с настоятелството и художниците ,за да заявят предпочитания за изписване на икони от двете страни на входната врата на храма,тъй като проекта е само за реставрация на стенописите и не обхваща изписване на икони на стените на входа“ – споделят от Църковното настоятелство на храма в Широки дол.