С маски и дистанция в изборния ден

На интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ: http://www.grao.bg/elections/, можете да намерете секцията, в която трябва да гласувате и адреса й. Въвежда се ЕГН.

Ученици и студенти от редовно обучение, включително курсанти, дипломанти, докторанти, специализанти, могат да гласуват в града, в който учат, ако градът е различен от населеното място по лична карта. Адресите на секциите са публикувани на сайтовете на общините.В деня на изборите
Носете личната си карта, заверена за съответната година ученическа книжка/студентска книжка, заверена за съответния семестър, или уверение.
Ако гласувате за първи път, трябва да знаете, че на таблото пред изборното помещение има списък на партиите, коалициите и независимите кандидати, както и имената от кандидатските листи към всяка една от тях. Разгледайте ги. След това влезте в изборното помещение. На място ще ви дадат да попълните декларация, че не сте гласували и няма да гласувате на друго място. Ще ви впишат в избирателния списък.

Можете да изберете да гласувате с хартиена бюлетина или с машина.
Ако гласувате с хартиена бюлетина, член на секционната избирателна комисия ще откъсне пред вас бюлетина, ще сложи печат на гърба й и ще ви я подаде. В кабината гласувате със знак „Х“ или „V“ със син химикал в квадратчето с номера на избраната от вас партия, коалиция или независим кандидат. Ако желаете, отбележите преференция за кандидат в кръгчето. Сгънете бюлетината и излезте от кабината. Член на СИК ще постави втори печат и ще откъсне малкия отрязък. Пуснете бюлетината в прозрачната урна.
Ако гласувате с машина, член на СИК ще ви даде карта, с която се активира електронната бюлетина на машината. Тя изглежда по същия начин като хартиената.

За повече информация посетете сайта на Централната избирателна комисия – www.cik.bg

Пресцентър на ЦИК