Съдът спря референдума за скандалното сметище на Самоков

Административният съд на София-област спря опита на жители на Самоков да осуетят изграждането на депо за отпадъци в опасна близост до водадайната зона на София.

С решение от 29 декември 2015 г. съдът в състав: Мария Попова (председател), Любомир Гайдов и Велислава Кипрова (членове), отхвърля жалбите на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум в община Самоков и на подписалия се в подписката за провеждането на допитването Бойко Хаджийски. Съдът присъжда разноските по делото – 1000 лева – да бъдат заплатени от Комитета и Хаджийски.

Жалбите са срещу решението на Общинския съвет на Самоков да отхвърли предложението за провеждане на референдум.

Проектът

Депото трябва да се изгради в село Драгушиново и там да се депонират отпадъците на общините Самоков, Костенец, Ихтиман и Долна Баня в продължение на 30 години. Изграждането му се финансира по Оперативна програма „Околна среда“. Общата стойност на проекта е 7.4 млн. лева.

Граждани на Самоков са категорични, че изграждането на депото представлява заплаха за живота и здравето на жителите на Самоков за четири поколения напред, че при изпълнението на проекта има злоупотреби с европейски средства, че има сериозна опасност от замърсяване на вододайната зона на София. Те подадоха сигнал до Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ.

Един от най-притеснителните моменти е, че разрешителното за строеж е издадено на база Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), в която е пропуснат фактът, че в непосредствена близост до терена е най-голямата българска река Искър, по течението на която е язовир Искър, който пък захранва столицата. В доклада пише, че най-близката река е Палакария, която отстои на 20 км, но за Искър, която е на 800-900 м, не се споменава нищо.

Друг сериозен проблем е, че определеното място за депото е на отстояние около 600 метра от първата обитаема къща.

Отказ от референдум

Общинският съвет в Самоков отхвърля единодушно предложението за провеждане на местен референдум с въпрос „Трябва ли да бъде променено местонахождението на площадката за изграждане на регионално депо за отпадъци в ПИ №*** с обща площ от 327 024 кв.м в землището на град Самоков на общините Самоков, Костенец, Долна Баня и Ихтиман?“ на 10 септември 2015 г.

Решението на съда

В решението липсват мотивите на Съвета защо смята, че въпросът е незаконосъобразен, пишат жалбоподателите и допълват, че са били нарушени и административнопроизводствените правила от Съвета, както и че неоснователно ГД ГРАО не е зачела 356 от подписите в подписката за провеждането на референдума и е обявила за валидни само останалите 3122 подписа.

„Не е налице нито едно от ограниченията за провеждане на референдум по чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“, пишат жалбоподателите и молят съда да задължи Общинския съвет на Самоков да проведе референдума.

Съдът допуска жалбата на Инициативния комитет, но я намира за неоснователна. Намира, че Хаджийски няма правен интерес, защото „по делото не се установи оспореното решение на ОбС по някакъв начин да накърнява негативно правната сфера на жалбоподателя Х. в настоящото производство“ и оставя без разглеждане жалбата му.

Съдът отхвърля твърденията на Комитета за допуснати административни нарушения, за липса на мотиви, отговарящи на закона, на Общинския съвет, за неоснователно заличени подписи от ГРАО. Съдът твърди, че предметът на местния референдум може да бъде въпрос от компетентността само на съответния общински съвет или кмет. Освен това въпросът в конкретния случай не бил само от местно значение, а от регионално, защото депото щяло да събира отпадъците не само на Самоков, а и на Долна Баня, на Ихтиман и Костенец, затова не било от компетентността само на Самоков да решава.

Според съда в разглеждания случай предметът на предложението за произвеждане на местен референдум е извън обхвата на чл. 26 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – въпросът се решавал с разпоредбите на Закона за устройството на територията.