Съветниците ще гласуват докладни за бюджетни промени

На предстаящата сесия в четвъртък съветниците ще гласуват докладни на кмета за разходи от общинския бюджет.

Постоянната комисия по бюджет и финанси взе проекторешение по докладните на кмета и ще бъде оповестено пред заседанието в четвъртък. Предложението е за добавяне на нови позиции в Списъка за капиталови разходи за 2019 г.

За „Осветление за дворно пространство и сграда на ДГ „Звънче”-филиал „Осми март”  – 1 098 лв. За  „Сигнализираща система в експозиционни витрини МК ЦАРИ МАЛИ ГРАД” – 3 978 лв. , както и 2 923лв. за видеонаблюдение в Музея.

Георги николчев – председател на „Чакър войвода“ е поискал 3 600 лв. за закупуване на полеви кухни и приготвяне на курбан за предстоящите „Чакърови празници“.

За ПУП-изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ V – за къщи паметници на културата трябвали  5 000 лв.

Още средства са необходими и за ремонта на „Ларгото“ – 10 800 лв. за авторски надзор на изпълнението на трети етап на ремонта на центъра.

За издаване на каталог с творби на Васил Чакъров във връзка с 85 години от рождението на художника – се предоставят според проекторешението 2 000 лв. , включително за предпечатна подготовка и печат на каталози с тираж от 300 броя.