Съветниците от Самоков ще гласуват съфинансиране на проекти в училища

На 14 април, за когато е насрочена сесията на съветниците, ще бъде гласувано проекторешение на правната комисия. То касае осигуряване на средства за съфинансиране за реализиране на проект: „Мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности в сградата на СУ „Никола Велчев”, СУ „Отец Паисий” и трапезария. За да бъде реализирано е необходимо да се добави нова позиция в Списъка за капиталови разходи за 2020г. със сумата от 505 807,09 лв. във функция 03 „Образование”. Средствата ще се осигуряват от функция 9 „Разходи некласифицирани в другите функции“, § 00 – 98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, дейност 998 „Резерв”.