Съветниците от Самоков подготвят сесията си

Сесията на съветниците от Самоков за юни месец ще се проведе на 25-ти от 9.00ч. в  заседателната зала на V етаж в сградата на Общината. В дневния й ред е планирано да се приемат годишните финансови  отчети на общинските търговски дружества, да се приемат отчетите за дейността общинските предприятия.

В дневния ред са и обичайните точки – предложения за решения на Постоянните комисии на Общински съвет, докладни записки на кмета на Община Самоков, ще има време и за изказвания, питания, становища и предложения на гражданите. Комисиите започват сбирките си от панеделник по график. Съответно ПК по здравеопазване и ПК по европроекти в понеделник, втортик ТСУ, сряда ббюджет и финанси и ПК по възстановяване на земи, четвъртък ПК по образование, правната комисия, също ще умува проектопредложенията за сесията в петък следобяд.