Съветниците отпускат пари за ремонти на градина, канализация и паркиг до Общината

На днешната си сесия Общински съвет гласува решения за утвърждаване на промени в бюджета на Община Самоков за 2018г.С тях Общински съвет разреши да се отпуснат пари от бюджета по Списъка за капиталови разходи за 2018 г. за купуване на помпа за топла вода в ДГ „Зорница” на стойност 1 100 лв. За финансиране на тези разходи средствата се осигуряват от дейност „Детски градини”, § 10-30 „Текущ ремонт”.

Трябват пари и за основен ремонт на канализацията на ул.“Абаджийска“ –  Самоков” – 28 565 лв. Средствата се осигуряват дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”, § 10-30 „Текущ ремонт”.

Отпускат се пари и за основен ремонт на открит паркинг до сградата на Общинска администрация.

Става дума за сумата от 35 000 лв., като средствата се осигуряват от намаление на средствата със същата сума в Списъка за капиталови разходи за 2018 г. по позиция „Изграждане на велоалея по маршрути в гр.Самоков”.