Съветниците отложиха сесията си, извънредно ще взимат при нужда спешни решения

Във връзка с обявеното извънредно положение заради повишената заболяваемост от короновируса, Председателският съвет на Общински съвет – Самоков, взе решение за отлагане на заседанията на Постоянните комисии, както и на редовното заседание насрочено за 26.03.2020г.
При необходимост за решаване на важни и неотложни въпроси, Общински съвет – Самоков ще свика незабавно извънредно заседание при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания – уверява ръководството на Общински съвет.

Същевременно днес НСОРБ предупреди:

Провеждането на неприсъствени заседания на общинския съвет е незаконосъобразно.
С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната /ДВ бр.22 от 13.03.2020 г./, Заповед №РД-01-124/13.03.2020 Г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, препоръчваме на Общинските съвети да отложат по възможност провеждането на заседания в периода на действие на противоепидемичните мерки – до 29.03.2020 г . с основна цел – избягване присъствието на голям брой хора на едно място.


Напомняме, че съгласно ЗМСМА и съдебната практика, провеждането на неприсъствени заседания на общинския съвет е незаконосъобразно.

При наличие на неотложна необходимост от провеждане на заседание на общинския съвет, е необходимо същото да бъде проведено при спазване предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за проветряване на помещенията, дезинфекция и т.н.


При невъзможност за осигуряване на посочените условия и спрямо присъстващи граждани, то заседанието по изключение може да бъде закрито. Посоченото важи и спрямо провеждането на заседания на постоянните комисии на общинския съвет, като в тези случаи са възможни и други подходи на провеждане, при условие, че същите са регламентирани в Правилника по чл. 21, ал. 3 ЗМСМА.