Съветниците гласуваха финансови предложения

Днес се проведе декемврийската сесия на Общински съвет. Основна тема бяха финансите. В началото на заседанието съветниците бяха запознати с предложението на администрацията за данъците. Общият размер на планирания приход по план сметката за сметосъбиране е 2 308 953лв. 1 800 000лв. са планирани от такса смет за следващата година. Заложени са пари за събиране на сметта, пролетно почистване и др. както писа сайтът ни завишават се данъците за колите.

Повече ще плащат собственици на коли от 55 до 74 и над 74 kw. До 37 kw – 0,37лв. за 1 кw. ;над 37 – 0,44лв. за 1 kw; над 55 kw – 0,71лв. за 1 kw, над 74 kw до 110 kw -1.45.лв., над 110 kw – 1.55лв. за 1 kw.

Направени бяха промени и в списъка на капиталовите разходи. Добавиха се три нови позиции- за закупуване на 2 стерилизатора за ЦДГ „Детелина“ и ОДЗ „Зорница“ със сумата от 3576 лв. Ще бъде купена камина за отопление за ЦДГ „Незабравка“ с. Говедарци“ за сумата от 2 200 лв.