Съветниците гласуваха отново за ДНА

Общински съвет потвърди свои решения. Едното от тях е за ДНА и някогашния военен стол на ул. „Цар Борис 3-ти“. Решението бе взето по докладна на градоначалника и касае безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху Дома на народната армия. Кметът бе упълномощен да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното придобиване на имота. Сходно бе решението за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху бившия стол на Министерство на отбраната.

От общинска администрация уточниха, че на 31.05. 2012г. ОбС е гласувал същите решения, но от областна администрация са поискали да бъдат потвърдени от сегашните овластени.