Съветник попита на сесията за стопанисването и парите от спортната база на „Рилски спортист“ в Боровец

На вчерашната сесия Васил Зашкев – общински съветник от Реформаторски блок внесе официално питане до кмета Владимир Георгиев. Въпросите бяха следите: „Как се стопанисва базата на Обединен спортен комплекс „Рилски спортист“ – Боровец, на кого е предоставена за стопанисване и ползване, има ли сключени договори за ползване, какъв е размерът на наема, как се разпределят приходите от наеми по отделните спортни клубове?“

Кметът Вл. Георгиев в отговора си заяви: „Уведомявам ви, че с решение 708 от 2013г. Общински съвет е възложил на кмета  управлението на въпросните сгради. Относно въпроса –  има ли сключени договори за ползване – съгласно решение на Общински съвет правата по сключените договори се прехвърлят от наемодателите на Община Самоков, като наемателите са подали молби за продължаване на договорите и Общинският съвет е задължил кмета на Самоков да сключи анекс за разполагане на временните търговски обекти. В изпълнение на решение на Общински съвет са сключени анкеси за договор между Община Самоков и наемателите. На третия въпрос –  какъв е размерът на наема и заплаща ли се:

наемателите зпалащат определения месечен наем и той е съобразен с решенията на Общински съвет и е в съответствие с ползваната площ, като наемната цена е 5лв. на кв.м. бед ДДС за праезн общински терен, а за общинските помещения – 90лв. на кв.м. без ДДС.

На впроса как се разпределят парите от наемите за спортните клубове –  съгласно точка 6 от решението на Общински съвет приходите от сключените анекси се използват за подпомагане на спортните кубове. Според решенията на Общински съвет разпределението става след решение на ОбС по предложение на Експертната комисия към общинска администрация, в чийто състав влизат и общински съветници“ – бе отговорът на кмета Владимир Георгиев.

Съветникът Васил Зашкев заяви, че отговорът е формален. „Ще стана банален за сетен път, но пак ще кажа – отговорът Ви е формален. Питах на кого е предоставен за стопанисване и ползване спортната база – конкретен отговор не получих. Както и колко средства и в какъв размер влизат от обектите на Обединения спортен клуб, дали същите пари се преразпределят за спорт? – това не го чух. Това са въпросите, мисля че са същностни“ – сподели пред сесията съветникът.