Съветникът Петър Георгиев предложи съветниците да работят без заплати

Три питания към кмета по време на сесията вчера имаше от съветника инж. Петър Георгиев. Едно от тях беше за липсата на депо за строителни отпадъци. Другото беше за липсата на хигиена из града и в селата и за незмитите улици.

„Второто питане ми е кога ще започне почистването и измиването на града и дезинфекцията на населените места в общината? Хигиента и социалната изолация са в основата за опазване живота на хората. Кога ще започне измиването на улиците в града? Начина, по който днес се действа, тези хора с метлите… Това е по-страшно, по-добре всичко да си остава долу. Стават облаци от прах, застрашава се живота и на хората, които метат с метлите. Навремето се миеха улици два пъти в седмицата“ – припомни съветникът.

„Третото е едно предложение. До председателя на ОбС. Във времето на здравна криза и изолация има призиви за дарителски акции и предлагам заплатите на съветници за участие в сесии и в комисии да се превеждат по сметка на фонд на Общински съвет, а разходването им да става с решение на Общински съвет. „Ние сме общински съветници и трябва да сме за пример на останалите“ – припомни още инж. Георгиев.