Съветникът д-р Панев пита за „Лавка“ и будките й

Какви са плановете на Общината за управление на имотите, наети от „Лавка“, плаща ли се наем за будките – попита по време на сесията в четвъртък съветникът д-р Димитър Панев.

В отговор кметът заяви, че съгласно решение на Общински съвет от 2013г. е проведена конкурсна процедура и е сключен договор през 2014г. с „Табак Маркет“ АД за предоставяне под наем на 8 терена общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти за срок от 10 години, т.е. до 17.02.2024г.

Наемната цена за целия срок на договора е 276 500лв. с ДДС, която е изплатена еднократно при сключване на договора за наем.

През 2015г. са сключени договори за поставяне на преместваеми обекти с други две процедури и са поставени три будки за 3 456лв. Наемите са изплатени до 31.2021г.

Изпратено е запитване до фирмата за бъдещото стопанисване на обектите и при отговор съветниците ще бъдат информирани – каза още кметът Вл. Георгиев.