Съветникът Васил Зашкев попита кмета защо не работи регионалното депо

Стана ясно, че трите общини – Ихтиман, Костенец и Долна баня все още не карат боклука си в Самоков

 

Днес сесията на съветниците от Самоков започна с питане на съветника Васил Зашкев. Председателят на Общински съвет Силвия Стойчева уточни, че то е по повод запитвания на граждани и въпроси, поставени в медии.

Питането на Васил Зашкев беше със следните въпроси:

Колко са предвидените работници, съгласно щатното разписание и колко бройки са назначени?

Защо беше сменен предишният ръководител на центъра?

Има ли сключени договори с други общини за приемане и обработка на отпадъци?

Има ли реализирани приходи от тази дейност?

Какви са месечните разходи?

Как се изразходва кредитът от 700 000 лв., гласуван от Общински съвет за нуждите на депото?

Защо депото не работи с пълен капацитет?

Вярно ли е, че сепариращата инсталация не може да бъде пусната в експлоатация? Ако е вярно, каква е причината?

Назначеният персонал има ли необходимата квалификация и капацитет да обслужва наличната в центъра техника?

Кметът отговори, че утвърдената щатна численост на персонала е 22 души. Към 18.07.2017г. са назначени 16 служители. Предишният директор напуснал сам.

По повод третия въпрос кметът каза, че по протокол от 11.11.2015г. от проведено Общо събрание на регионалното сдружение на депото за управление на отпадъците Общините партньори по споразумение са Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман.

Не бе съобщено колко са приходите. Кметът поясни само, че месечните разходи са 14 094лв. за работни заплати, осигуровки, консумативи и охрана.

За кредита градоначалникът отговори, че има решение на ОбС от тази година, с което се дава съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг за дофинансиране и дооборудване на депото в размер на 699 840лв.  заемът е и за закупуване на машини. Процедурата е в процес на изпълнение, но към момента се сключвали договори.

Сепариращата инсталация е в експлоатация и депото работело с капацитет, съответстващ на едно новоизградено функциониращо предприятие. По думи на кмета Георгиев всички работници в него имат необходимата квалификация и им било проведено обучение.

Съветникът Зашкев след отговора на кмета попита дали от другите три общини постъпват отпадъци. „Според информацията която имам, г-н кмете, в момента в депото се приемат само по два-три камиона на ден. Считате ли, че това е неговият капацитет?“ – настоя в питанията си Зашкев.

Кметът Георгиев потвърди, че в момента от другите три общини не се карат боклуци в регионалното депо.