Събират се дарения за храма в Широки дол

Църковното настоятелство на храм „Свети Николай Мириклийски Чудотворец“ – село Широки дол започна дарителска кампания за набиране на средства за реставрация на стенописите на храма по одобрен проект от Националния институт за недвижимо културно наследство.

Църквата в селото е една от най-старите в общината, с ценни стенописи, които не са в добро състояние. Има одобрен проект от НИНКН и МК эа реставриране и сумата е 79 840 лв. Църковното настоятелство не раэполага с бюджет, за да се осъществи проекта – споделят в Широки дол. Надеждите са дарителската кампания от самоковци да помагне за възстановяване на храма.