СУ „Отец Паисий“ партнира на проект по аеробика

37076051_10215712228705947_7645608937311436800_nОТ МЕСЕЦ МАРТ СПОРТЕН КЛУБ „КЛУБ ПО СПОРТНА АЕРОБНА ГИМНАСТИКА САМОКОВ” СТАРТИРА ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ” КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, С ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГР. САМОКОВ

 

 

От месец март спортен клуб „Клуб по спортна аеробна гимнастика Самоков” стартира изпълнението на програма „Спорт за децата в свободното време”, с договор № СДСВ 36-00-191 / 27.02.2018 г. към Министерство на младежта и спорта, с продължителност 9 месеца. Основната цел на Проекта е свързана със създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни занимания по спортна аеробна гимнастика в свободното им време, с оглед подобряв37095167_10215712228505942_1057393417534832640_nане на качеството им на живот, формиране на траен интерес към спорта, изграждане на навици за системни спортни занимания и създаване на мотивация за спортно развитие в областта на спортната гимнастика.

Партньор по изпълнението на дейностите по Проекта е СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГР. САМОКОВ – чиято основна задача е свързана с осигуряване на деца за включване в безплатни занимания по спортна гимнастика по Програмата, като възможност за участие имат и всички деца, живеещи на територията на град Самоков.

При изпълненито на Проекта ще вземат участие 30 деца в общо 2 групи, като заниманията по спортна гимнастика са с продължителност 60 минути, два пъти седмично за всяка група и се провеждат от квалифициран спортен специалист по спортна гимнастика, който изготвя комплекс от упражнения за развитие на физическите качества на децата.

По една от дейностите по Програматс е предвидено и закупуването на спортни пособия, важна част от провеждането на спортните занимания.

Очакваните резултати, след изпълнението на Проекта, от една страна са свързани с това да се осигурят безплатни качествени услуги в областта на спортната аеробна гимнастика, което да създаде предпоставки децата, участници в Програмата, да придобият първоначални умения по спортна аеробна гимнастика, с цел формиране на траен интерес към спорта и навици за системни спортни занимания, да разшири обхвата на активно спортуващите деца в свободното им време, с оглед подобряване физическата им дееспособност и формиране и усъвършенстване на социални качества – лидерски умения, толерантност, солидарност, морално-волеви качества и др., а от друга страна ще бъдат селектирани талантливи деца с оглед бъдещото им развитие в областта на спортната аеробна гимнастика.

Пресцентър на Спортен клуб по аеробика