СУ „Никола Велчев“ – гр. Самоков

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2016/2017 година за попълване на свободни места V клас

СУ „Никола Велчев“ – гр. Самоков
Попълване на свободни места V клас

Борба – класически стил – 5 ученика
Ски – алпийски дисциплини – 3 ученика
Ски – бягане – 5 ученика

Необходими документи за кандидатстване:

Удостоверение за завършен IVклас
Копие от Акт за раждане
Заявление по образец
Медицинско свидетелство

Прием на документи :
от 09.08.2016 до 15. 08. 2016 г.
в канцеларията на училището.

Дати за провеждане на конкурсните изпити

II Tур – на 16 и 17.08.2016 г. от 9.00 ч.

Прием на документи втори тур
от 09.08.2016 до 15. 08. 2016 г.
в канцеларията на училището.

Учебно-тренировъчният процес се осъществява целодневно.
Училището разполага с добре оборудван спортен комплекс, пансион, ученически стол и безплатна храна за учениците.

тел. 0722 88191
Факс 0722 88222