Супер Боровец не се прави от създаването си през 2004г.

Годишният доклад за дейността на дружеството за Супер Боровец не бе прието от съветнците. Местната власт не бе уважена и представители на дружеството даже не се явиха на сесията в четвъртък

В отчета се припомня, че дружеството за Супер Боровец е регистрирано на 20-ти октомври 2005г. с основна дейност инвестиране в строеж, покупка и продажба на имоти. Собственият капитал на дружеството „Рила-Самоков 2004“ е разпределен 29 516 акции с номинална стойност 1000лв. едната.

Към 31-ви декември 2018г. акционерният капитал е рапределен ммежду Боровец Инвестмънс“ – 67% или 19 776 броя, Община Самоков – 25% – 7 379броя, Глаболгарстрой холдиг – 8% – 2 361 броя.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав Джамила Мухамед Ал-Джабри, Музна Мустафа Латиф, Теро Пекка Халмари, Уафа Ахмед, Георги Димитров, Калин Пешов, Екатерина Вададжийска и други.

Краен собственик на капитала към 31-ви декември 2018г. е Държавният резервен фонд на Султанат Оман.

В отчета се посочва, че дружеството не планира дейност в близко бъдеще. През годината не са извършвани сделки с ценни книжа на дружеството.

Инвестиционният имот включва земя с площ приблизително 1 977 000кв.м., намираща се до Боровец, на стойност 9 951 хил.лв. Останалата част от сумата представлява капитализиране на разходите за проучване, планиране и разрешения за строителство – 2 645 хил.лв. и 1 966 хил.лв. разходи за подготвителни работи за строеж на базова станция на кабинков лифт и паркинг.

Дружеството отчита отсрочен данъчен пасив 257 000лв.

„Преди години, когато се създаде дружеството, имаше поименно гласуване на докладните на кмета Ангел Николов. Извадете имената на съветниците, които подкрепиха проекта и подариха най-хубавите имоти на Самоков, Боровец и Радуил на въпросното дружество. Едно излизане на Общината от дружеството няма да е в интерес на Самоков, нека всеки си носи отговорността“ – коментираха след сесията самоковци.

„Още при създаването на дружеството имаше и разумни съветници – един или двама само, които твърдяха, че Общината с 25% в дружеството ще има само загуби от дружеството, а апрот на имоти, означава подарък“ – споделят паметливи.

/Сн.арх. „Самоков инфо“/