Суматоха пред ЕСГРАОН

През миналата седмица тълпи от роми чакаше пред ЕСГРАОН в Общината. Някои предположиха, че интересът им към системата за гражданска регистрация е свързан с предстоящите след половин година избори. Из селата също върви кампания и запознати твърдят, че жителите им се увеличават. Коментира се, че ударно се правят регистрации по местожителство, заради новите правила, според които селата със сто жители ще си избират кмет. По предварителни данни в Самоковско само в Ново село ще се назначава наместник, останалите ще идат на избори.

На 31-ви март  тази година се проведе заседание на ЦИК. Една от точките му бе за изборите в селата, в които живеят над 100 човека. За промени в законодателството, което досега разрешаваше вот в населени места до 350 човека настоя преди половин година Реформаторският блок и темата влезе в парламента.

„… Правят се изменения в Закона за административно-териториално устройство на Р България, в чл. 16, т. 1, където условието от 350 души население за кметство се заменя с условието 100 души – необходимо число за население, за да може да се произведат избори за кмет на кметство. В някои случаи разпоредбите са изисквали допълнително приемане на решение от Общинския съвет. Във връзка с тези текстове въпроси ни бяха зададени и от секретари на Общини, и от граждани, които питат в населени места, в които има население 100 души, ще се произвеждат ли избори за кметове на кметства. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България няма легално понятие за население на кметството, какво означава и какво включва, но ако приложим по аналогия Законът за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13, можем да направим извод, че под „население“ законодателят разбира гражданите, които имат постоянен адрес на територията на съответното кметство“ – са част от дискусиите по време на заседанието на ЦИК. Изказано е мнение, че няма необходимост от приемане на допълнителни актове  –  към момента на издаване на указа и насрочване на общите избори за местни органи на власт, които предстоят през есента, всички населени места, в които има население повече от 100 души ще придобият статут на кметства и ще избират кметове на кметства. Става реч обаче за гражданите с постоянен адрес.

По препоръка на Главна дирекция ГРАО Общините приканват и българите, живеещи в чужбина да декларират настоящия си адрес пред тукашните власти. На предстоящите избори право да гласуват ще имат само гражданите с постоянен адрес и настоящ в страната 6 месеца преди изборите. Ако изборите са през октомври, срокът на уседналост е 25-ти април.