Субсидия на спортни клубове

На последната си сесия съветниците гласуваха субсиидии за спортни клубове.

Проекторешението бе да се отпуснат средства за трудови възнаграждения и осигуровки на допълнителни 6 щатни бройки на длъжност „треньор” като субсидии на спортните клубове, регистрирани в община Самоков,  считано от 01.08.2019г. до 31.12.2019 г. За баскетболния клуб – 2 щатни броки, 7 708,33лв.; Сдружение клуб по борба „Рилски спортист, 1 бройка – 3 854,17лв. Спортен клуб „ОУТИПИ” – 1 щатна бройка – 3 854,17лв., Сдружение Спортен клуб „Бороборд“ – 0,5 щата, – 1 927,08лв. ; Спортен клуб „Боровец 2016“ – 0,51 1 927лв. ; Спортен клуб по бокс – 1 щатна бройка, 3 854лв.

Става дума за шест клуба и обща сума 23 125лв. Средствата в размер на 20 000 лв. се осигуряват от дейност 998 „Резерв”, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” и от завишаване плана по прихода на § 40-40 „Постъпления от продажба на земя” със сумата от 3 125 лв.

„Внесох предложение, да бъде не 23 125 лв., а преизчислено на една минимална заплата и половина и бих желал да се гласува. Тези хора работят седем дни в седмицата. Няма учител вече в страната, който да взима една минимална работна заплта. Не може да стоят на 500 лв. Клубовете едва ли имат този финансов ресурс“ – припомни съветникът д-р Панев. Кметът на Самоков Вл. Георгиев обаче не бе съгласен.

„Обсъждахме го това предложение. Като първа стъпка в средата на бюджетната година с приблизително 50% увеличаваме щатовете на треньорите. Повечето имат и стаж, получават повече. Превеждаме ги на клуба, те преценяват как да плащат – за дейност или за възнаграждение на треньорите. Нека да видим дейността на крубовете, част от клубовете не са представили какви резултати и каква дейност имат. Според мен не е добре на всиччки да увеличим. Така стават общо 19,5 бройки ние едва ли не правим едва ли не второ спортно училище с тези бройки. Клубовете, които имат резултати, които имат повече деца, нека да получат повече. За момента като първа стъпка да се приеме това решение и като разгледаме резултатите на клубовете и децата, да видим на кои клубове да се вдигне с щат и половина“ .

„Наистина д-р Панев е прав, че няма такава заплата на учител. Съвестните треньори вършат много повече работа от един учител по физкултура. В нашия круб тренират 300-350  деца и виждам какви деца идват от училищата. Наистина д-р Панев в това отношение е прав. Трябва да се направи  Правилник и тези средства да се контролират. Трябва да има човек, който да минава да види как се работи и какви са резултатие. Трябва да се оценява работата на хората, който работи трябва да получи съответните средства. Клубовете знаят, че са взели пари и не ги интересува тоя човек какво ще даде срещу тези пари. Нашето Спортно училище е със затихващи функции. Не бива да го приравняваме с клубовете. Не може да даваме на всички еднакво“ – репликира Петър Георгиев.

Един от ветераните на БСП и бивш кмет на Самоков от БСП, Георги Големинов също сподели мислите си: „Трябва да се помисли кои ще са приоритетни спортове за Самоков. Почнахме да развиваме всеобхватно. Само джелик няма! Всеки иска бройки! Аз не съм съгласен, че е малка тая заплата, за хора, които работят по два часа на ден. Има такива треньори. Крайно време е да се определят кои спортове са основни за Самоков. Спортът горе-долу не върви добре“ – заяви Георги Големинов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителни субсидии за работна заплата и осигуровки на спортните клубове
 

 

Спортен клуб

Субсидирана численост-длъжност „треньор” Размер на допълнителната субсидия в лв. от 1.08. 2019 г. до 31.12.2019 г.
1. Баскетболен клуб „Рилски спортист” – Самоков 2 7 708,33

 

2. Сдружение клуб по борба „Рилски спортист” 1 3 854,17
3. Спортен клуб „ОУТИПИ” 1 3 854,17
4. Сдружение Спортен клуб „Бороборд – Самоков” 0,5 1 927,08
5. Сдружение Спортен клуб „Боровец 2016” 0,5 1 927,08
6. Спортен клуб по бокс 1 3 854,17
Общо 6 23                    125