Строят ферма за крави в Рельово с европари

Нова, модерна ферма ще се изгражда в село Рельово. Днес бе открита строителната площадка. Бе даден стартът на строителството, което ще се финансира по мярка 4.1. „Модернизиране на земеделските стопанства“ по Програма за развитие на селските райони.

Инвестицията на стойност 1 млн. евро е на земеделските производители Атанас и Щерьо Димитрови, които имат сериозен опит в земеделието и животновъдството. И в момента се занимават със земеделие и животновъдство, отглеждат крави в стопанството на село Рельово и обработват земеделска земя в землището на Горни Окол, чрез която за в бъдеще ще осигуряват изхранването на 130-те крави в новата ферма.

Идеята е да се изгради модерна кравеферма, която да отговаря на съвременните европейски изисквания. Очакво си до няколко месеца на площ от 2 декара да се направи сградата за отглеждане с матраци, на още един декар ще се изгради и модерна доилня със съвременна техника. До две седмици ще бъде поставен млекомат, а на следващ етап намеренията са да се изгради и собствена мандра за производство на млякото.
Инвеститорите се надяват да приключат строителството и оборудването до края на строителния сезон на 2020.