Строителни дейности затварят отсечка към Околите

Николай Стойнов – кмет на село Долни окол съобщи, че започват строителни дейности за изграждане на подпорна стена за укрепване на част от четвъртокласна пътна мрежа в участъка от село Долни окол в посока язовир Искър. Отсечката ще бъде затворена за преминаване на МПС от 20-ти юни до 28 – юни.