Строителите от Общината отчетоха дейността си

Общинското строително предприятие към Община Самоков има на щат 83 работници с фонд работна заплата 526010.00лв. През миналата годна дейностите били изпълнявани от 15 работници с ФРЗ 125 773.00лв., които работили по обекти на стойност 203 542лв.

Направен е ремонт в Общината, като стойността на строително-монтажните работи е 1 596.30лв. За ремонтите на централна градска част, в това число нови кошове за смет в квартал “Самоково”, ремонт на пейки около Чадър чешма, подготовка на трасе за Тодоровден и други е оповестено, че стойността на СМР е 29631,50лв., а за заплати са дадени 6 380,34лв. В отчета на предприятието се посочва, че е правен ремонт на покрив на склад в “Гражданска защита”, като материалите за дейността са излезли 10,72лв., а стойността на фонд работна заплата е била 76,80лв. Монтирано е информационно табло в Боровец и пейки, чиито материали са излезли 2 058,71лв., а ФРЗ – 117,16лв. За 684,22лв. е правен ремонт на стадион “Искър”, за заплати са отишли 1 040,00лв. Ремонтът на Галерията е струвал 8 128,95лв., за заплати са отишли 5 630,59лв.

Правени са ремонти в селата, в кметствата. Впечатляваща е сумата за село Бели Искър. Там за ударопоглъщаща настилка, настилка от изкуствена трева, кофраж за тротоари и детска площадка са дадени за строително-монтажни работи 5 894,94лв. В Поповяне е сменена брава и е ремонтирана елинсталация за 100.45лв.

За ремонти в сградата на бившия Партиен дом – смяна на парапет, на брави, латексово боядисване, ламинат, пвц первази са дадени за строително-монтажни работи 9058,26лв. Стойността на фонд работна заплата е 3 308,24лв.

Правени са подобрения и ремонти в детските градини. За ЦДГ “Детелина” са дадени 16 317,57лв. за строително – монтажни работи и 7 232,75лв. за заплати. За ЦДГ “Пролет” и филиала “Петър Берон” стойността на материалите за СМР е 14 432,90лв. и 7 846,37лв. за заплати. Монтирана е метална врата, направена е рампа, правени са пясъчници и е поставена ударопоглъщаща настилка.

За ОДЗ “Звънче” и филиала му “Осми март”, са дадени за материали 12 060,75лв. и 4 239,23лв. за заплати. За ОДЗ “Зорница” и филиала й в Радуил са дадени 4 329, 60лв. – това е стойността на материалите и 865,60лв. за фонд работна заплата. За ОДЗ “Самоково” сумите са 1233,12лв. за материали и 1 418,40лв. за заплати. Там е разширена детска площадка, направен е декофраж на три пясъчници, монтирани са пейки и ударопоглъщаща настилка.