Стартира акция „Безопасно лято“

Кампанията се реализира във връзка с предстоящия активен туристически сезон, характерен с рязко увеличаване на интензивността на движението и аварийността по основните направления, както и в изпълнение на плана за превантивните кампании на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП  с цел ограничаване на пътнотранспортния травматизъм през летния период на 2018 г. – припомнят от пресцентъра на МВР – Софийска област.
В тази връзка е предвидено засилено полицейско присъствие по автомагистралите, главните пътища и участъците с интензивен трафик на територията, обслужвана от ОДМВР- София. Контролната дейност ще бъде насочена към установяване на нарушения, пряко влияещи на травматизма. Активизиран ще бъде контролът по отношение на водачите на велосипеди, мотопеди, мотоциклети, АТВ и пътни превозни средства с животинска тяга. Засилен контрол ще има и над фирмите, предоставящи автомобили под наем за недопускане предоставянето на возила на неправоспособни водачи, в т.ч. малолетни и непълнолетни. При установяване на подобни случаи, законът ще се прилага с цялата му строгост.
В населените места контролът ще се насочи към участъците с изградени пешеходни пътеки, както и на местата с интензивен пешеходен трафик и в районите с наблюдавано неправилно и рисково пресичане на пешеходци.
Планирани са ежедневни специализирани полицейски операции за недопускане на неправилно движение на пешеходци – в населени и извън населени места; движение на пътни превозни средства с животинска тяга; двуколесни пътни превозни средства в рамките на населените места; управление на автомобили от водачи, употребили алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози. Стриктен контрол ще се осъществява и по отношение правоспособността на водачите;  използването на защитни средства и системи; наличието на сключена  валидна, задължителна застраховка „Гражданска отговорност“; регистрацията на превозни средства и видимостта на регистрационните табели; наличието на валиден винетен стикер на автомобили с чужда регистрация, преминаващи през територията на страната.
В периода на кампанията ще се организират и проведат специализирани полицейски операции, съвместно със служителите на “Автомобилна администрация“  по отношение техническата изправност на автомобилите за обществен превоз на пътници и товари, в т.ч. и при организирани превози на деца, както и за установяване на нерегламентирани превози.
Строго ще се следи и за изпълнението на заповедта на Агенция „Пътна инфраструктура“ за забрана на движението на автомобили по участъци от републиканската пътна мрежа, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона (включително с ремаркета и полуремаркета), селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника, като забраната не важи за автомобили, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим.
Активна контролна дейност се предвижда и по спазването на наредбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за движение на извънгабаритни и/или тежки пътно превозни средства. Специално внимание ще се обръща на извънгабаритната земеделска техника и прикачените към нея инвентар и ремаркета, обозначаването им със светлинна сигнализация и светлоотразителни елементи, наличие на съпровождащи автомобили при необходимост, както и движението на тази техника през тъмната част на денонощието.
Системни проверки ще се извършват на пътни превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция, за недопускане и предотвратяване на престъпни посегателства, пътнотранспортни произшествия, възникване на пожари или самозапалване на транспортирания товар. Ефективен контрол ще се осъществява по отношение на техническата изправност на превозните средства, наличието на валидна сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, наличието на валиден винетен стикер, поставен на автомобила и противопожарното оборудване.

При констатирани нарушения ще се прилага принципът на нулева толерантност към извършителите.