Средства от републикански бюджет за Драгушиново

Предстоят ремонти в село Драгушиново. По повод средствата, които ще бъдат осигурени от държавата, кметът на селото Георги Хаджийски сподили следното:
„От името на жителите на село Драгушиново и Община Самоков, бихме искали да изразим своята огромна благодарност към господин ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ – заместник – председател на 44 Народно събрание и председател на ПП Национален фронт за спасение на България, за съдействието за осигуряване на средства от републиканския бюджет в размер на 649 000 лева за инфраструструктурни дейности в село Драгушиново по проектите “Ремонт на площадното пространство в село Драгушиново” и “Ремонт на уличната мрежа в село Драгушиново”, както и 1 197 000 лева за ремонт на улици и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в град Самоков.