Средства от ЕС за реставрация на Образописова къща и за Цари Мали град

Финансовият отдел работи с банката, избрана за финансов посредник по проекта „Самоков – културен мост през вековете” по Оперативна програма „Региони в растеж”

Проектното предложение обхваща два значими културно-исторически обекта – западната стена на късноантичната крепост Цари Мали град и реставрация и консервация на Образописовата къща. Финансовият посредник избран за финансовата част от проекта изисква всички необходими документи, с които да се аргументира разходването на средствата. Работи се върху доказването на устойчивостта на самия проект, както и възможностите за генериране на приходи. Важна част от аргументацията е и влиянието, което би оказало върху бюджета на общината, както и общото въздействие на цялата територия. Всичко това трябва да бъде подкрепено от финансов анализ и изготвени планове за движението на финансовите средства – съобщиха от общинска администрация вчера.

Припомняме, че подготвеният проект ще даде възможност за реставрация, консервацияи и обособяване на два обекта, които ще представляват сериозен интерес за туристите. Залага се възможност за развитие и динамика, което пък ще осигури и устойчивост за интереса към тези обекти. Самият проект предвижда да бъде изградена западната стена на Цари Мали град, която остана извън реализирания преди 7 години проект за реставрация.

При възстановяването на стената ще бъдат възстановени и две къщи – едната битова и една занаятчийска, както и изградени посетителски пътеки. Важно за комплекса е там да се организират и различни изложби, които да задържат интереса към него. Стойността за този обект е 1,2 млн. лв.

За Образописовата къща ще се инвестират 860 хил. лв. като ще се извърши реставрация, консервация и социализация на обекта. Ще се възстановят стенописите и ще се благоустрои пространството около къщата.

Проектът „Самоков-културен мост през вековете“ ще обогати туристическия продукт на Община Самоков за културно -исторически туризъм и ще даде възможност за обогатяване на дестинацията с уникални и интересни обекти – поясниха от Общината.