Средства за пътя до „Яйцето“ в Боровец

На сесията си в четвъртък съветниците приеха решение относно утвърждаване на промени в бюджета на Община Самоков за 2021 г. Общински съвет – Самоков увеличи стойността на позиция „Аварийно-възстановителни  работи по обслужващ път за пречиствателна станция за отпадни води „Яйцето”в Боровец в Списъка за капиталови разходи за 2021 г. със сумата от 27 360 лв.