Спортистите и децата без пари на лифта

От „Бороспорт“ оповестиха, че за децата, учениците и спортистите от самоковските спортни клубове се осигуряват безплатни лифт карти без ограничение по време на ваканциите, определени със заповед на Министъра на образованието, а през учебно време в рамките на една седмица за всеки месец от ски сезона за училището или детската градина.

Ако е сформирана организирана група, ръководителят й също ползва безплатна лифт карта. Предвидена е възможност за индивидуално ползване – родител има право да заведе детето си на ски. В този случай родителят не ползва безплатна карта. Самоличността на ученика се удостоверява с бележник, ученическа карта или лична карта. И в двата случая училищата подават заявка – списък на групата или на желаещите да ползват лифтовете, ученици. Списъкът се заверява от директора на съответното училище или от упълномощено длъжностно лице от Община Самоков. Определената каса на Бороспорт е „Ситняково”, на писта „Червено знаме”, където заверените списъци ще са налице, там ще се получават картите.

„Бороспорт” АД не осигурява безплатно ски учители и екипировка.