Социалното министерство ще ремонтира в „Кутна хора“

Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика ще финансира ремонта на покрива на обществената трапезария „Кутна хора”

Това стана ясно от поученото вчера в Общината писмо от изпълнителния директор на фонда Марина Сарадина. Управителният съвет на фонда, на свое заседание на 28 юни, е взел решение за отпускането на 27 хил. лв. за реализиране на проекта, с който Община Самоков кандидатства.
В сградата на Кутна хора се помещава Клуб на пенсионера, социалната трапезария и Домашен социален патронаж. Преди две години на сградата бе направен ремонт на фасадата, подменена дограмата и бе направен и вътрешен ремонт.
Ремонтът на покрива ще струва около 80 хил. лв., общината ще дофинансира необходимите средства. Сградата на Кутна хора изпълнява изцяло социални функции, като там се разпределя храната за Домашния социален патронаж. Ползвателите на тази услуга са около 180 души. В сградата се организира и социална трапезария, в която се изхранват 81 лица. След ремонта, в едно от помещенията бе учреден Клуб на пенсионера, като в момента в него членуват над 60 лица.