Софийският университет няма да има Факултет по начална и предучилищна педагогика

Софийският университет вече няма да има Факултет по начална и предучилищна педагогика.

Той ще се преобразува във Факултет по науки за образованието и изкуството след приемането на постановление на Министерския съвет, публикувано за обсъждане.

Сега СУ има два педагогически факултета – Факултет по педагогика и Факултет по начална и предучилищна педагогика.

Предложението за промяната е направено след положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Сегашното име на факултета не отразява професионалната квалификация на получилите образованието си там, а и акцентът върху началната и предучилищната педагогика създава неточната представа, че във факултета се обучават изключително бъдещи учители за нуждите на предучилищното и началното училищно образование, се казва в мотивите.

Факултетът е създаден през 1983 г. като Факултет за подготовка на детски и начални учители, в който се обучават студенти по три специалности – „Предучилищна педагогика“, „Начална педагогика“ и „Дефектология“. През 1988 г. той е преименуван на Факултет по начална и предучилищна педагогика.

Роенето на специалности, характерно за всички университети през последните 20 години, обаче превръща името в не особено адекватно. Във факултета вече се преподава по 4 професионални направления: „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Изобразително изкуство“ и „Музикално и танцово изкуство“, в 12 бакалавърски специалности, 42 магистърски и 17 докторски програми.

Обучението по всички тях ще продължи както досега след преобразуването.

Във факултета работят 83 преподаватели на основен трудов договор – 28 професори, 24 доценти, 14 главни асистенти и 17 асистенти. Негов декан е професор Божидар Ангелов.