Сигнал за бомба забави връчване на наградите на „Емпирей“. Васил Лазаров представи позицията на журито за литературните творби

Асоциация ,,Eмпирей” връчи награди на отличили се участници в конкурса за християнски роман – 2019 г.

На 8 май 2019 г. от 19 часа в зала N 4 на НДК се проведе тържественото връчване на наградите на отличилите се участници от конкурса за християнски роман – 2019 г. Събитието се организира от Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово ,,Eмпирей”.
Жури в състав Маргарит Жеков, Васил Лазаров и Станчо Пенчев определиха наградите както следва:
1-ва награда – не се присъжда.
2-ра награда за Пламен Маринов – автор на романа ,,Яспис”, включваща плакет, парична награда от 500 лева и ,,Алманах за християнски творби” – 2018г.
3-та награда за Милена Крумова – автор на романа ,,Ореол”, включваща плакет, парична награда от 500 лева и ,,Алманах за християнски творби” – 2018г.


Наградите връчи председателят на Асоциация ,,Eмпирей” – доц. д-р Калин Михайлов.
От името на журито впечатление от творбите изказа Васил Лазаров.


,,При определяне на наградите – каза той – журито се ръководеше от следните критерий: романът да е християнски, да притежава висока художествена стойност, сюжетът да е психологически убедителен, а героите да бъдат представени с плътност и логика на характерите.”
Той се аргументира защо не се присъжда първа награда:
,,Романът ,,Яспис” – каза той – се отличава от останалите творби, поради своите достойнства, но единствената причина да не получи първа награда е неговия обем, който е на границата на повест и роман”.


След връчването на наградите се проведе литературно четене, на което се даде възможност на наградените от конкурса да прочетат откъс от романите си. Останалите участници в литературното четене бяха над двадесет, сред които: доц. д-р Калин Михайлов, Рени Стоянова, Ивелина Стойкова, Росица Копукова, Камелия Каман, Виктор Макаров, Румяна Бакърджиева, Валентин Миленов, Дора Давидова, Мария Попсавова, Владислав Недялков, Здравка Шейретова, Анелия Янковска-Сенгалевич, Ана Русева, Котстантин Спиров, Теодора Кирова, Елена Костадинова и др.


Поетът с китара Виктор Макаров изпълни музикално произведение по собствен текст и композиция. След това прочете с впечатляващ артистизъм стихотворения от Васил Лазаров и Ваня Вълкова.
Началото на това събитие бе обявено за 18 часа, но поради сигнал за бомба в сградата на НДК, органите на МВР бяха отцепили района и допуснаха хората в сградата чак в 18, 45 часа.

Поради тази причина някои си тръгнаха, но въпреки това на събитието присъстваха много хора.