Сеч и смет на Ридо

100_3069

Доста са станали поляните на Ридо. Сечта не може да се овладее, а и от зимата са нападали доста борове. Сега е времето, в което ще паднат още от тях, докато бракониерите прибират изкоренените  от стихиите. По всичко е видно, че контрол няма, а секачите стават все по-нагли.

Днес следобяд младеж, на около двайсетина години, дойде откъм “Боричо” с каруца с два коня. Точно на пътеката към ролбана изсипа пълната със смет каруца пред смаяните погледи на минаващи из пътеките самоковци и седналите на пейките наоколо. На въпросите защо не е закарал боклуците на сметището, младият мъж не отговори. Продължи да си върши работата. Изсипа нервно боклука – плетени кошници, скъсани завивки, изпотрошени керемиди, кашони; затвори каруцата си и подкара с ярост конете.

На другата пътека към Ридо, откъм “Възраждане”, водата е оголила трифазен електрически кабел. Дано някой го обезопаси скоро. По тази пътека минават доста хора, които отиват към гробищата, около нея играят и деца от близките блокове.

Всевъзможни опасности дебнат из Ридо. Май е необходимо някой да се намеси и погрижи, за да се спазват правилата. Ако поведението на овластените не се промени, скоро Ридо ще се превърне в огромна поляна с боклуци, из която ще се мяркат ентусиасти на разходка, дошли да послушат музиката, която се носи от новите квартали около пътя за Ихтиман.  100_3072