Сесия на ОбС – Самоков, 2 част, месец декември

cropped-wallpaper-1266599