Сесия на ОбС – Самоков, м. май, 2-ра част

община-самоков