Сесия на ОбС – Самоков, м. декември, 1 част

izbori