Септемврийската сесия на съветниците ще утвръди маломерните паралелки

Заседанията на Постоянните комисии приключиха, съветниците започват новия политически сезон на 21-ви септември

 

След лятната ваканция съветниците от Самоков се готови за първата си сесия. Заседанията на Постоянните комисии приключиха и проекторешенията вече са готови. Според един от протоколите на Постоянната комисия по образование ще бъдат утвърдени маломерните паралелки.

 

Броят и числеността на маломерните паралелки се предлагат в докладна записка на кмета на Самоков Владимир Георгиев.  Предложението му е прието по време на сбирката на Постоянната комисия с 3 гласа „за” и 2 „въздържали се”.

Съветниците в образователната комисия уточняват още в предложението си за решение, че за обезпечаване на учебния процес в училищата ОУ „Хр.Смирненски” – село Радуил и ОУ „Д.Дебелянов” – село Говедарци, при изготвяне на бюджет 2018 на Община Самоков трябва да се предвидят допълнителни финансови средства извън определените по единни разходни стандарти за 2017 година, съобразно изискванията на съответните подзаконови нормативни актове, произтичащи от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

В четвъртък предстои Общински съвет Самоков да разреши функционирането на маломерни паралелки, подготвителни груи и слети паралелки за учебната 2017/2018 година в общински училища на територията на община Самоков, както следва:

 

1.1. ОУ „Христо Смирненски”, с.Радуил – Паралелки: общо  5, oт  които:маломерни – 3, слети – 2

I клас:            1 паралелка –    9  ученици – маломерна

II клас:           1 паралелка –   12 ученици – маломерна

III/IV клас:    1 паралелка –    7 ученици – слята

V/VIIклас:     1 паралелка –    3 ученици –  слята

VI  кл.:           1 паралелка –    9 ученици – маломерна

Подготвителна група /ПГ/: 1 сборна група – 11 деца – маломерна

 

1.2.  ОУ „Димчо Дебелянов” – с. Говедарци – Паралелки: 7 маломерни

I клас:     1 паралелка –     9 ученици – маломерна

II клас:   1 паралелка –      6 ученици – маломерна

III клас:  1 паралелка –    11 ученици – маломерна

IV клас:  1 паралелка –      7 ученици – маломерна

V клас:    1 паралелка –    16 ученици – маломерна

VI клас:   1 паралелка –     9  ученици – маломерна

VII клас:  1 паралелка –    9  ученици – маломерна

 

1.3. ОУ „Васил Левски” – с. Ярлово –Паралелки: общо  6, oт  които: маломерни 5 и слети – 1

I/III клас:     1 паралелка  –  14  ученици – слята

II клас:          1 паралелка –  11 ученици  – маломерна

IV клас:        1 паралелка –   11 ученици  – маломерна

V клас:         1 паралелка –    13 ученици  – маломерна

VI  клас:      1 паралелка –      8 ученици – маломерна

VII  клас      1 паралелка –      7 ученици  – маломерна

 

1.4.  ОУ „Св.св.Кирил и Методий”- Самоков3 маломерни паралелки

VI „а” клас:   1 паралелка – 15 ученици – маломерна

VII „а” клас:  1 паралелка – 14 ученици – маломерна

VII „б” клас: 1 паралелка – 16 ученици – маломерна

 

1.5.  СУ „Никола Велчев”- Самоков – 2 маломерни паралелки

IX клас:  1 паралелка –   17 ученици – маломерна

X клас:    1 паралелка –   14 ученици – маломерна

 

1.6. СУ „Отец Паисий” – Самоков5 маломерни паралелки

VI  „б” клас:     1 паралелка – 16 ученици – маломерна

VIII „б” клас:   1 паралелка – 17 ученици – маломерна

IX „а” клас:      1 паралелка – 16 ученици – маломерна

IX „в” клас:      1 паралелка –  16 ученици – маломерна

X „б” клас:        1 паралелка – 15 ученици – маломерна