Селата с роми водят класацията по нови жители, Самоков – над 500 нови жители

Явно Самоковско е притегателно място – това показва справка за нови регистрации по адрес. През последните месеци доста хора са пожелали да станат жители на града и селата. Справката за новорегистрираните по постоянен и настоящ адрес е изготвена по питането на съветника Светлана Атанасова. На предишната сесия тя внесе официално питане до кмета за нови регистрации по селата и в града.
Регистрираните по настоящ адрес в Самоков са 338, по постоянен – 205. По настоящ в Ковачевци са 194 плюс 6 с постоянен. Знайно е, че Ковачевци е едно от селата с най-много цигани. Доста големи са цифрите и в Алино – 58 настоящ и 5 постоянен. В Долни окол – 52 с настоящ. Драгошиново е едно от селата, което винаги е имало проблеми с ромския етнос, но това е друга тема. Там новорегистрираните са 42, плюс 1 постоянен. Клисура – 50 настоящ, 4 постоянен. Мала Църква – 15 настоящ, 4 постоянен. Другото село с доста роми – Марица, има нови регистрирани жители – 46 с настоящ адрес, 12 постоянен, както и Поповяне – 30 настоящ, 4 постоянен. 13 и 4 са в Продановци, 18 и 5 в Райово, в Ярлово – 19 с нов настоящ и 2 с постоянен.
Това са цифрите и познатите факти. Изводите и коментарите ще се правят след есенния вот, когато станат ясни цифрите от изборните секции. Може би е просто съвпадение, че селата с най-много роми сега имат доста новорегистрирани.
Според българското законодателство постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението. Всяко лице може да има само един постоянен адрес. Настоящ адрес е адресът, на който се пребивава в момента.
Всяко лице има само един настоящ адрес. Съгласно Закона за гражданската регистрация, всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес.