СДС избира ново ръководство на 7 юли

Съюзът на демократичните сили ще проведе 23-та Национална извънредна отчетно–изборна конференция на 7 юли

На форума на партията ще бъдат избрани нов председател и зам.-председатели и ще бъде обсъдена политическата визия за развитие на СДС.

Номинирани за ръководните постове за председател на СДС са д-р Антон Койчев и Румен Христов, за заместници са номинирани д-р Антон Койчев, Божидар Лукарски, Борислав Бориславов, Борислав Миланов, Дора Христова, д-р Емил Кабаиванов, Костадин Марков, д-р Марияна Лазарова, Свилен Милушев, Теодор Петков, Тодор Грозданов и Юлиан Леков. По време на конференцията ще бъде бъде направен отчет от настоящия председател на СДС и ще има дискусия по отчета на председателя. След което ще се грасува за избор на нов председател и ще бъде приета програмна декларация на 23-та Национална конференция.