Сдружение на писателите – Самоков подготвя Алманах

В туристическата зала на Община Самоков се състоя организационно събрание на Сдружението на писателите – Самоков. На него бе приет нов член – Никола Георгиев от село Радуил, белетрист, който има издаден сборник с разкази и много други творби на ръкопис.

20190705_150913

 

Писателите отделиха повече време за обсъждане подробностите по издаване на Алманах на самоковските литературни творци. Такъв е издаван през 2003-та година. Оттогава до днес е изминало много време, през което на литературното самоковско поле са се появили нови  творци, с нови стойностни произведения, което налага издаването на следващо издание.

Писателите избраха за организационен редактор поета Иван Ненов. Редакционната колегия, който той ще оглавява, ще се сътои от двама членове – Васил Софин и Делян Василев.

В Алманаха ще бъдат поместени не само произведения на членове на Сдружението, но и на други пишещи братя по перо, а също така и по-значими произведения на самоковски автори, които не са сред живите. За последните ще се искат писмено съгласие от техни живи наследници, както изисква Законът за авторските права.

При подбора на произведенията, които ще бъдат поместени в Алманаха, редакционната колегия ще се ръководи от следните критерии:

  • ниво на художествена стойност.
  • литературен език, съотватстващ на добрата култура.
  • произведенията да допринасят за устойчивото духовно, културно развитие и добрите нрави.

Всеки творец, който не е член на Сдружението, но желае да участва със свои произведения в Алманаха, може да изпрати до пет разказа или откъси от романи, от които редакционната колегия да подбере три; или до седем стихотворения, от които редакционната колегия да подбере пет. Материалите могат да се предават в офиса на вестник ,,Приятел” или на електронен адрес – van_nenov@abv.bg

Към тях трябва да се прибави снимка и кратки боиграфични данни в обем на 10-15 реда.

По същите правила ще участват и членовете на Сдружението.

Алманахът ще съдържа стихотворения, разкази, откъси от романи, анотации за романи и творби, засягащи краеведството и краезнанието.

Крайният срок за изпращане на творбите е 30 юли.

Васил Лазаров – председател на Сдружението на писателите от Самоков