СБОГОМ,ЖЕНЯ! СВЕТЛИНА И ПОКОЙ НА ДУШАТА ТИ! 

Отиде си един честен, скромен и светъл човек – ЖЕНЯ ОКОЛСКА /ЯПРАКОВА/…

Утре – 4.ХІ. – в Митрополитската църква от 13 часа ще се извърши опелото.

Весела Колешанова, режисьор на театър „Веселушко“