Санират сгради с европари

На 30.01.2018 г. в Заседателна зала – 5-ти етаж на Община Самоков се проведе встъпителна пресконференция по три проекта за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на събитието бяха представени целите, дейностите и заложените резултати по проекта, както и екипът за управление. Проектът предвиPIC_0602жда внедряване на мерки за енергийна ефективност в 13 сгради – 2 жилищни блока, 1 жилищна кооперация и 10 къщи.

Предвижда се да бъдат изпълнени СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради /подмяна на дограма, полагане на топлоизолация по фасади, ремонт покрив с полагане на топлоизолационна система и съпътстващи дейности/. За сградите на ул.”България” №69-71″, ул.”Охрид” №5″, ул.”Арда” №8, ул.”Авксентий Велешки” №23, ул.”Генерал Радишевски” №38, ул.”Македония” №51, ул.”Искър” №31, ул.”Отец Паисий” №25, ул.”Софроний Врачански” №23 и ул.”Граф Игнатиев” №16.: изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление “С”; изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата /; -изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания. За сградите на ул.”29 декември” №3, ул.”Търговска” №24 и кв.Самоково бл.1: изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление “С”; изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване; изпълнение на мерки, свързаниPIC_0608 с подобряването на достъпа за лица с увреждания.

Общата стойност на проекта е 1 158 640.42 лева, БФП: 1 157 140.42 лева, дейностите трябва да приключат на 02.05.2019 г.

Същия ден се проведе встъпителна пресконференция и по проект, който предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в 11 сгради – 3 блока и 8 жилищни сгради с цел подобряване на условията за живот.

Предвижда се да бъдат изпълнени СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради /подмяна на дограма, полагане на топлоизолация по фасади, ремонт покрив с полагане на топлоизолационна система и съпътстващи дейности/. За сградите на ул.”България”, ул.”Ген.Велиаминов”, ул.”Николай Николаевич” и ул.”Неофит Бозвели” – изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление “С”; изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата /съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти, т.2 “Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки”). За сградите на ул.”Абаджийска” 2, 4 и 6, ул.”Подридна, ул.”Искър”, ул.”Рилски скиор” и ул.”Крали Марко”: изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление “С”; изпълнение на всички мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата /съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти.

Обща стойност на проекта е 1 421 985.23 лева, БФП: 1 419 985.23 лева, дата на стартиране  20.10.2016 г., дата на приключване 20.04.2019 г.

 

По третия проект се предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в 13 сгради-4 жилищни блока, 1 жилищна кооперация и 7 къщи.

Предвижда се да бъдат изпълнени СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради /подмяна на дограма, полагане на топлоизолация по фасади, ремонт покрив с полагане на топлоизолационна система и съпътстващи дейности/. За сградите на ул.”Търговска 25, Търговска 23, Христо Йовевич 2, Възраждане бл.15, Николай Николаевич 34, Житна чаршия 39-41 и Плана планина 4 се предвижда: изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление “С”, изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническите обследвания на сградите/. -изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа на лица с увреждания. За сградите на Булаир 53, България 60, Неофит Бозвели 9, Неофит Бозвели 1, Подридна 32-34: изпълнение на останалите задължителни и препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване на сградите.

Обща стойност на проекта е 1 656 623.73 лева, БФП – 1 654 623.73 лева, дата на стартиране: 19.10.2016 г., дата на приключване 19.04.2019 г.