Саниране на 61 сгради в Софийска област, 17 са вСамоков

17 жилищни сгради в община Самоков бяха ремонтирани със средства на Националната програма за енергийна ефективност.

Общо 61 сгради в 11 общини в Софийска област се обновяват по проекти за енергийна ефективност по Национална програма. Община Самоков е с най-много одобрени обекти – 17 – уточниха от общинска администрация. След това е Община Ботевград – с 12 сгади и Етрополе – със 7.

От стартирането на програмата през ноември 2015 г. от Софийска област са кандидатствали 18 общини с 223 сгради. Общата стойност на усвоените средства за Софийска област е 27 089 881 лв., като прогнозната стойност на усвоените средства до края на 2018 г. е 53 239 849 лв.

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млд. Лв. и при възможност ще бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за възстановяване и развитие”.

Както писа „Самоков инфо“, Община Самоков спечели финансиране на стойност 8 млн. лв. по ОП „Региони в растеж” за енергийна ефективност, като 50% от средствата са предназначени за многофамилни сгради, а с останалите ще се финансира ремонт на обществени сгради – сградата на РУ, ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” и сградата на Общината.