Самоков води в незаконна сеч

Регионите на Самоков, Разлог, Дупница и Ихтиман са с най-голям процент на незаконна сеч – констатират от Югозападното държавно предприятие. Най-тежките случаи са предадени на прокуратурата, съставени са и над хиляда акта за нарушения. Конфискуваната дървесина е 1150 кубически метра, а незаконното изсичане на гори е както в държавните територии, така и в частните масиви. Сеч на немаркирани дървета, добиване на дървесина в забранени горски територии – това са установените нарушения от денонощните екипи на горските стражари, включително и в складовете за дърва.