Самоковци подадоха сигнал срещу решението за купуване на имоти в поделението по пътя за Боровец

Самоковци подадоха жалба до институции, свързана с решението на съветниците за закупуване на имоти от бившите поделения чрез теглене на общински заем. Дискусия по темата за новия общински дълг имаше по време на юлската сесия на ОбС – Самоков, когато бе гласувана докладната на кмета. Припомняме, че става дума за теглене на заем, максималният размер на дълга е на стойност 4 642 680 лв., със срок на погасяване от 10 години, при лихва до 3,5% за закупуване на два терена от бившото горно поделение по посока Боровец. Самоковските избраници на населението искат да се закупи част от парцела на горното поделение. В началото горното поделение е било едно цяло, в момента е разделено на пет парцела. Според администрацията и съветницете е добре Общината да участва в търговете, тъй като два от терените в горното поделение са обявени за публична продан. Единият е около 118 дка с 22 сгради в него, а вторият – 86 дка и разполага с 12 сгради. Цената на квадратен метър на първия терен е 26 лв., а на другия – 19 лв. Ha пpoвeдeнoтo зaceдaниe нa OбC cъвeтницитe yпълнoмoщиxa ĸмeтa дa ce яви oт имeтo нa oбщинa Caмoĸoв нa тъpг зa зaĸyпyвaнe нa тepeнитe, ĸaтo oт имeтo нa oбщинa Caмoĸoв извъpшвa вcяĸaĸви пpaвни и фaĸтичecĸи дeйcтвия, пoдпиcвa, пoдaвa и пoлyчaвa вcяĸaĸви дoĸyмeнти и ĸнижa, вĸлючитeлнo пpи cпeчeлвaнe нa тъpгa дa cĸлючи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa имoтитe c MO.

Πлaниpa ce мaĸcимaлният paзмep нa лиxвaтa дa бъдe дo 3,5%, зa cpoĸ дo 10 гoдини.На въпроси на самоковци, ĸoитo ce интepecyвaxa дaли тoзи ĸpeдит щe ce взeмa oт дaнъцитe, кмeтът Гeopгиeв paзяcни, чe гpaтиcният пepиoд oт двe гoдини, ĸoйтo ce пpeдвиждa, пpeди дa зaпoчнe изплaщaнeтo нa ĸpeдитa, дaвa възмoжнocт пoгacявaнeтo мy дa cтaнe oт пpиxoдитe oт пpoдaжбa нa oфopмeнитe пapцeли зa жилищни нyжди в имoтитe, oбeĸт нa oбcъждaнeтo.

Текстът на жалбата е следният: 

Ж А Л Б А

Чрез г-н Николай Борисов – зам. -областен управител на Софийска област /от квотата на                                      ВМРО/,

 

до г-жа Мария Попова – председател на АССО

Копие: до г-н Антон Томов Славчев – зам. председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/, до г-жа Наталия Николова – Софийски окръжен прокурор,

до г-н Александър Кроснев – зам. -председател на ОбС-Самоков,

от интелектуалци срещу изричния отказ /изх. № 95-00-4А2 от 24.08.2020 г., получен на 05.09.2020 г./ на      зам. областния управител на Софийска област да оспори пред АССО две от Решенията на ОбС-Самоков от 23.07.2020 г./№349 и №401/,

на осн. чл.145 ал.2 т.1 от АПК, чл.146 т.4 и т.5 от АПК, чл.147 ал.1 от АПК и в срока по чл.149 ал.1 от АПК /във вр. с чл.144 от АПК, чл.60 ал.6 от ГПК и чл.62  ал.2 изр.1 от ГПК/

Уважаема госпожо Попова, 

молим Ви да отмените горепосочения административен Акт на зам. областния управител на Софийска област, а по този начин и да го задължите да осъществи своите правомощия по чл.32 от Закона за администрацията. В нашето Предложение от 11.08.2020 г. ние съвсем ясно сме посочили, че става дума за едно камуфлажно Обществено обсъждане на Проектонаредбата за местните данъци.  Дори да приемем, че Обявата за Общественото обсъждане наистина е качена на 12.06.2020 г., то с абсолютна сигурност заявяваме, че е налице едно доста голямо несъответствие в описаните /от общинските служители/ процесуални способи. Не е ясно защо Н. Борисов не е забелязал обстоятелството, че Проектът за Наредба е публикуван едва на 12.07.2020 г., а протоколът от споменатото квазиобсъждане е от 13.07.2020 г. Тоест почти никой от гражданите на община Самоков не е имал технологичното време да се запознае с предлаганите текстове, а още по-малко пък и да вземе отношение по тях. Освен това и кметът на община Самоков и зам. областният управител на Софийска област би трябвало да знаят, че  Мотивите за приемането на тази нова Наредба ТРЯБВА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ ЕДНОВРЕМЕННО със самия Проект за Наредба. На Интернет-страницата на община Самоков няма ДАТА – НИТО НА ИЗГОТВЯНЕТО, НИТО НА ПУБЛИКУВАНЕТО на гореспоменатите Мотиви. По всяка вероятност това е било направено след като ние сме представили нашето Предложение до Ал. Кроснев. В своя Отговор до нас зам. областният управител без да е извършил задължителната служебна Проверка относно Решението с №349 е преразказал версията на функционерите от община Самоков. Той е посочил като особено важно едно от доказателствата, които са му приложили – Протокола от общественото обсъждане от 13.07.2020 г.  Как да постъпят Предложенията за промяна и допълване на предлаганите текстове, след като общинските чиновници са направили всичко възможно информационното затъмнение да е пълно. Законодателят съвсем пунктуално е предвидил и посочил като задължителни обществените консултации с гражданите и юридическите лица /чл. 26 от ЗНА/, но визираните функционери от общинската администрация и от администрацията на областния управител са решили, че не са длъжни да се съобразяват със законовите норми в приложното поле на АПК. Изглежда, че те имат съвсем други интереси.

Уважаема госпожо Председател,

излагаме нашите правни аргументи и по отношение на втората част от административния Акт на Н. Борисов. Ние считаме, че Решението с №401 от 23.07.2020 г. на ОбС-Самоков Е НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО – то противоречи на целта на Закона. Повече от ясно е, че зам. областния управител на Софийска област е бил длъжен да провери горепосочения административен Акт И ОТНОСНО НЕГОВАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ. Видно е, че не го е сторил и така той е извършил административнопроцесуално нарушение. Той е трябвало да констатира, че е било гласувано Решение ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ БЕЗ ДА СА НАЛИЧНИ СРЕДСТВАТА за едно такова участие.

И за да са осигурени средствата за тази недалновидна инициатива се тръгва към вземане на „изгоден“ кредит по ЗОД от същата добре позната ни банка – ЦКБ.

Твърде смущаващ е и фактът, че още същият ден след края на заседанието от 23.07.2020 г. на ОбС – Самоков е извършено и Общественото обсъждане по случая около готвената сделка за горните казарми. И Ем. Кривошиев и В. Георгиев, а и „контролиращият“ Н. Борисов като че ли са получили някаква странна амнезия. Забравили са за съществуването на някои норми от българското законодателство. Не е трудно да се разгадае замисъла на корупционерите – да поставят пред свършен факт не само другата половина от общинските съветници, а и всички жители на община Самоков. И тук няма да е трудно да стигнем до логичното обяснение за така създадената ситуация. Заместник -областният управител на Софийска област и министърът на отбраната /лицето, което се очаква да парафира сделката/ са активисти на една и съща политическа сила – ВМРО. Каква ли е ролята на олигарха Х. Ковачки, а и на варненската групировка ТИМ в целия този случай?

21.09.2020г.

гр. Самоков  С  почитание:

/Илия Масларски/

/Константин Панев/

/Славчо Георгиев/

/Димитър Стойчев/

/Анжелино Димитров/

Темата остава с продължение и е отворена за отговори и коментари по нея.